Begravningsceremoni med klassisk agenda

Begravningsceremonin är den del av begravningen där du kan ta ditt sista farväl. Hur det ser ut beror framför allt på om du väljer en kyrklig eller borgerlig begravningsceremoni. I tider av Covid -19 kan vi erbjuda livestreaming av begravningen.

De allra flesta som dör i Sverige idag begravs enligt Svenska kyrkans ordning och den kristna tron. Andra religioner har sina begravningsceremonier och för att kunna begravas enligt något av de religiösa samfundens ordning måste du tillhöra just den tron. Den borgerliga begravningsceremonin är tillgänglig för alla oavsett tro. Du kan också avstå från ceremoni helt, även om du tillhör svenska kyrkan.

Kyrklig begravningsceremoni

Begravningsceremonin enligt Svenska kyrkan, är fortfarande den vanligaste kyrkliga begravningsceremonin i Sverige. Den hålls av en präst, i kyrkan eller i kyrkans kapell och sker enligt en fastställd ordning. För att göra avskedet personligt kan du välja en extra sång, musik eller diktläsning.

En vanlig ordning eller program för ceremonin vid kremationsbegravning brukar se ut så här:

 • Klockringning
 • Ingångsmusik, i regel instrumental orgelmusik
 • Eventuell extra sång eller musik
 • Psalmsång
 • Griftetal (prästens eller en nära anhörigs tal)
 • Bön
 • Överlåtelsen (hela församlingen står upp för att visa vördnad till den avlidne)
 • Bibelläsning
 • Psalmsång
 • Begravningsbön, Herrens bön
 • Psalmsång
 • Avsked
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Eventuellt extra sång eller musik
 • Utgångsmusik
 • Klockringning

Vid jordbegravning bärs oftast kistan ut efter välsignelsen och avskedstagandet och slutbönen sker vid graven efter att kistan sänkts.

Ceremonier enligt andra religioner

Nästan alla religioner har sina speciella begravningsceremonier. De kan oftast hållas i den specifika församlingens lokal eller i allmänna gravkapell.

I Sverige råder religionsfrihet. Det betyder att det inte spelar någon roll vilken tro du tillhör – alla har rätt att få sina behov av ceremonier kring begravningen tillgodosedda så långt det är möjligt. Vi på Klarahill kan hjälpa dig att planera ceremonin oavsett vilken religion och kultur du tillhör.

De olika begravningsordningarna som brukar nämnas är:

 • Begravning inom frikyrkorna
 • Buddhistisk begravning
 • Muslimsk begravning
 • Judisk Begravning
 • Begravning inom ortodoxa kyrkorna
 • Katolsk begravning

Borgerlig begravningsceremoni

Om du inte tillhör någon speciell tro kan du välja en borgerlig begravning. En borgerlig begravningsceremoni kan utformas helt fritt efter dina och din näras önskemål. Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar även här.

En borgerlig begravningsceremoni kan också innehålla religiösa inslag om du vill, och även du som tillhör en kyrka kan välja en borgerlig begravning.

Den borgerliga ceremonin leds inte av en präst utan en begravningsförrättare/borgerlig officiant. Det kan vara en person från begravningsbyrån, en familjemedlem eller en god vän.

Här har du också möjlighet att välja lokal nästan helt fritt.