När ska jag komma till begravningen?

kom i tid till begravningen

Som gäst är det lämpligt om du kommer cirka 15 minuter innan begravningen ska börja. Då hinner du om traditionen så påbjuder hälsa på de närmast anhöriga och andra gäster. Är det många gäster förväntas det inte att du ska hinna hälsa på alla.

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.